Pilgrim Travel AB (härefter ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”Pilgrim Travel”) tar ansvar för de kunduppgifter vi samlar in och använder. Kunduppgifter betyder här all personlig data som kan kopplas till en individ. För frågor om integritetspolicyn, kontakta oss.

1 Vilka kunduppgifter vi samlar in och var vi samlar in dem ifrån

1.1 Adress, personnummer och kontaktinformation som kunden anger vid bokning av resa eller beställning av annan vara eller tjänst på vår hemsida, eller enligt överenskommelse på annat sätt, t.ex. via telefon eller e-post.

1.2 Övriga uppgifter, t.ex. passuppgifter, som vi samlar in direkt från kunden efter behov enligt underleverantörernas eller besöksmålens krav.

1.3 Uppgifter från officiella adressregister såsom hitta.se, eniro.se och merinfo.se, om vi vill kontrollera korrektheten i de uppgifter vi redan samlat in, eller saknar viktiga adress- eller kontaktuppgifter från en kund som vi behöver för att fullfölja avtalet med kunden.

1.4 Information om allergier och annan relevant information om kundens matvanor, för att kunna förse kunden med mat och dryck under resan, samt information om kundens medicinska och hälsomässiga situation, om denna påverkar kundens deltagande i resan och dess program.

1.5 Information om kundens aktivitet på sin kontosida på Pilgrims Travels hemsida, inklusive ändring av adress- och kontaktuppgiftsändring och betalning av beställningar som kunden har lagt.

1.6 Begränsade och inkompletta uppgifter om kundens betalningsmedel, t.ex. de fyra sista siffrorna på kundens bankkortsnummer, som sparas i samband med kundens betalning via faktura till Handelsbanken eller kortbetalning via Verifone.

2 Vad vi använder kunduppgifterna till och vilka som får del av dem

2.1 För beställning av varor och tjänster som ingår i kundens avtal eller som kunden efterfrågar, från våra olika underleverantörer, inklusive flygbolag, hotell, researrangörer och specifika besöksmål. I dessa fall tillhandahåller vi endast de uppgifter som underleverantörerna kräver.

2.2 Vid pass- och tullkontroller, samt andra tillfällen då vissa kunduppgifter behöver ges utan förbehåll för att kunna fullfölja kundens avtal och förväntningar.

2.3 För att förse kunden med information om sin beställning och betalning, resans program och krav, ändring av avtalet och resans innehåll eller annan viktig information.

2.4 För att skicka kundundersökningar och nyhetsbrev till kunden, och vid enstaka tillfällen tips, förslag eller erbjudanden. Kunden kan när som helst välja att avsluta prenumerationen på våra nyhetsbrev.

2.5 Kundens namn kan delas med andra resenärer inför en nära förestående resa. Kundens kontaktuppgifter delas även med reseledaren och med andra medarbetare som behöver kunna kontakta kunden.

3. Hur kunduppgifterna skyddas

3.1 Inga kunduppgifter delas till personer utanför Pilgrim Travel, förutom vid behov enligt punkt 2 ovan.

3.2 Kunduppgifterna sparas, permanent eller tillfälligt hos t.ex. WordPress, Google, Handelsbanken och Verifone, som alla har egna avancerade säkerhetsåtgärder. De skyddar all data under flera lager av säkerhet, inklusive ledande krypteringsteknik som t.ex. HTTPS, SSL (Secure Sockets Layer) och TLS (Transport Layer Security) som säkrar all dataöverföring från intrång och läckor.

3.3 Vissa uppgifter såsom namn och telefonnummer kan komma att sparas tillfälligt på mobiltelefon eller liknande för att underlätta kontakt med kunden från vår sida, framför allt i samband med resan. I så fall är vi extra noga med att inte dela dessa uppgifter med någon utomstående.

4. Kundens rättigheter

4.1 Rätt att begära tillgång till de kunduppgifter som Pilgrim Travel har sparat. Kunden kan se de adress- och kontaktuppgifter som han/hon själv har angett på sin kontosida på vår hemsida, och kan begära att få veta vilka andra uppgifter vi har sparat.

4.2 Rätt att begära korrigering eller komplettering av angivna uppgifter ifall de inte stämmer.

4.3 Rätt att begära radering av alla kunduppgifter som vi har samlat in om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in, om de har missbrukats av Pilgrim Travel eller om kunden av giltig orsak inte samtycker till vår användning av uppgifterna.

5 Hur länge kunduppgifterna sparas

5.1 Kunduppgifternas sparas på obestämd tid i våra system, även efter resans avslutande. Enligt punkt 4 ovan har kunden när som helst rätt att begära radering av dessa uppgifter när de inte längre behövs.