Pilgrim Travel AB stöder Föreningen Pilgrimsfonden som är en ortodox kristen hjälporganisation. Den ska öppna en egen hemsida under vintern 2021/22.

Föreningen Pilgrimsfonden har följande bankuppgifter:

Swish-nummer: 123 504 8111
Bankkontonummer (plusgiro): 9960 3408974198
IBAN: SE12 9500 0099 6034 0897 4198
BIC/SWIFT: NDEASESS