Pilgrimsfonden är en ideell förening som medarbetare i Pilgrim Travel AB startade i juli 2018. Föreningen har fem ändamål:
A) Att förvalta det bidrag som Pilgrim Travel AB skänker (i dagens läge 100 kr per betalande resenär) och som ska användas till att sponsra enskilda och grupper som deltar i en pilgrimresa i regi av Pilgrim Travel AB.
B) Att möjliggöra projekt som går utöver Pilgrim Travels kommersiella ram och möter behov hos individer och grupper med begränsade egna resurser.
C) Att kunna bistå med ekonomiska medel i sådana nödsituationer som Pilgrims Travels grupper eller representanter upptäcker i samband med resor.
D) Att ta emot gåvomedel till ändamålen ovan.
E) Att möjliggöra kursverksamhet i form av ett samarbete mellan Pilgrimsfonden och något studieförbund.

Under 2019 har Pilgrimsfonden delat ut två resebidrag till studerande, och två resebidrag till pensionärer. Vi har dessutom finansierat en ikonutställning och workshop med den ryska ikonmålerskan Anna Kudriavtseva.
Föreningen Pilgrimsfondens nuvarande ordförande heter Michael Liliequist. Han har magisterexamen i teologi, arbetar för Stadsmissionen och är ordförande för Tro & Ljus i Uppsala. Tro & Ljus är en kristen gemenskap för både intellektuellt funktionsnedsatta och deras familjer och vänner. Du kan läsa mer om denna unika gemenskap på hemsidan troochljus.se

Jubileumsvallfärd  2021 med Tro & Ljus
Eftersom Pilgrim Travel AB har fått i uppdrag att arrangera den svenska Tro & Ljus – gemenskapens jubileumsvallfärd 2021 till Lourdes, samlar Pilgrimsfonden just nu medel till den. Målet är att alla medlemmar i Tro & Ljus ska ha råd att delta i vallfärden som också har en speciell bakgrund: den görs till minne av den speciella vallfärd till Lourdes som år 1971 ledde till grundandet av Tro & Ljus och som synliggjorde det sköna och det rätta med att låta även de allra svagaste ta plats i kyrkorna och i samhället. På denna hemsida finns en kort berättelse om den ursprungliga vallfärden på svenska. Idag finns Tro & Ljus i 81 olika länder.

Om du vill stödja Tro & Ljus – gemenskapens jubileumsvallfärd 2021 kan du köpa en speciell Athos-ikon som Tro & Ljus – medlemmen Johannes Karlsson tillverkat i sin verkstad Trä & Ljus i Falköping. Berättelsen bakom dessa ikoner hittar du i butiken på vår sida. Du kan också swisha en gåva till numret nedan, eller föra över den till föreningens plusgiro. Markera i så fall din gåva, som går i sin helhet till projektet, med ”trochljus”.

Swish-nummer: 123 504 8111
Bankkontonummer (plusgiro): 9960 3408974198
IBAN: SE12 9500 0099 6034 0897 4198
BIC/SWIFT: NDEASESS