Maria av de sju svärden, Kiev

Maria av de sju svärden, Kiev

2800 kr

SKU:SKU_ikon-6
Kategori:

Kallas också ”Hon som uppmjuknar hårda hjärtan”. Ikonens motiv härstammar från sydvästra Ryssland men förekommer även i västlig kristendom då Jungfrun Maria avbildats med 7 svärd som genomborrar hennes hjärta. Ikonen syftar till Symeons profetia i templet: ”Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbaras.” (Luk. 2:34) Svärdet är Jungfruns lidande över sin ende Sons död. Därför kallas ikonen även för Hon som uppmjuknar hårda hjärtan eftersom kontemplationen av den korsfäste Kristus som förlåter sina förövare leder den troende till mildhet och stillar ilskan mot sina motståndare.


Video embedding powered by Webilop

Mer information

Dimensioner 20 × 15 cm