Santiago de Compostela

Santiago de Compostela är en världskänd vallfartsort i nordvästra Spanien. År 813 e. Kr upptäcktes en grav som anses tillhöra aposteln Jakob den äldre. Sedan dess har pilgrimer vallfärdat till staden Santiago de Compostela, som på svenska översätts till Helige Jakob av Stjärneåkern. Det finns många vägar som leder till

Jerusalem

Glömmer jag dig, Jerusalem, då ska min högra hand glömma att spela. Låt min tunga fastna i gommen om jag inte tänker på dig, om jag inte har Jerusalem som min högsta glädje → Psalm 137: 5-6 Detta Jerusalem, som nästan fördunklar främre orientens starka sol, med sina gyllene vita

Lourdes

Lourdes i sydfrankrike är en vallfartsort som är känd över hela världen. Miljoner människor besöker den årligen sedan 150 år. Dess religiösa centrum är en grotta där den unga Bernadette Soubirou hade en rad visioner 1858 av Jesu Moder Maria, och från den strömmar det vatten i vilket många människor

Sök resa