På ingång!

Världsarvet Ávila med omnejd 23-29 maj 2022

På denna resa rör vi oss i de tidiga barfotakarmeliternas fotspår i världsarvsmiljöerna