Lourdes

Lourdes i sydfrankrike är en vallfartsort som är känd över hela världen. Miljoner

Jerusalem

Glömmer jag dig, Jerusalem, då ska min högra hand glömma att spela. Låt

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela är en världskänd vallfartsort i nordvästra Spanien. År 813 e.