Lourdes

Lourdes i sydfrankrike är en vallfartsort som är känd över hela världen. Miljoner
per person

Jerusalem

Glömmer jag dig, Jerusalem, då ska min högra hand glömma att spela. Låt
per person

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela är en världskänd vallfartsort i nordvästra Spanien. År 813 e.
per person