En speciell kategori av ikoner – en reseberättelse från Berget Athos

I april 2018 reste jag till berget Athos med en grupp som inte kändes vanlig: en synskadad, ett par utbrända, en som inte riktigt hämtat sig från stroke, en med Downs syndrom och pappan sin, och en personlig assistent. Dessutom bar minst en i gruppen med sig en hel del avstånd till det kristna.

Det var söndag eftermiddag och vi klev iland vid klostret Dionysiou. Efter en promenad upp till klostret, kom vi till klostergården där vi mötte en munk som genast bad oss att kliva in i klostrets katholikos, dvs huvudkyrkan. Det var tiden efter söndagens liturgi, och klostrets reliker, bland annat Johannes Döparens högra hand, hade tagits fram för pilgrimer att visa vördnad för. 

När vi klev in i kyrkan, gjorde munken som bjudit oss in något ovanligt. Han tog fram Johannes Döparens högra hand som bevaras i ett handformat relikskrin och välsignade den unge mannen med Downs syndrom, hans far och min synskadade vän med den. Vi alla var mycket berörda av händelsens skönhet. 

Än mer berörd blev jag när jag månader efter resan fick veta att den unge mannens mor hade hade tillägnat honom till Johannes Döparen från födseln, alltså bett om dennes särskilda förböner för sin son som också fick heta Johannes.

Denna speciella välkomsthälsning kom att prägla vår pilgrimsvandring på Athos på många olika plan. En av nätterna tillbringade vi i Sankt Andreas Skete. Välkomstceremonin i detta kloster var inte mindre varm. När pater Job som sitter i rullstol med allvarlig CP-skada fick syn på vår grupp, verkade hans glädje inte känna några gränser. Några av de sakerna han sade, i synnerhet till den unge Johannes och hans far, har haft en långtgående verkan.

När jag själv hade tid för samtal med en bekant munkpräst uppstod det en oförväntad situation. Jag nämnde att jag funderade på att starta ikonförsäljning, och fick ett svar som jag egentligen inte kunde hantera: 15 kg ikonplanscher som denna broder menade att jag skulle limma på träplattor och sälja. Det var så mycket kärlek i det svaret att jag inte förmådde tacka nej.

När jag började släpa mina planscher mot Athos huvudort Karyes, som ligger nära klostret, började jag genast misströsta. Jag visste direkt att just detta med limma planscher inte var för mig. Dessutom vägde gåvan nästan dubbelt så mycket som hela min övriga packning.   

Det var inte länge jag behövde misströsta. I Karyes nämnde jag mitt dilemma till Johannes och hans far och fick veta att de hade en snickeriverkstad som med glädje skulle kunna ta sig an uppgiften. Bilden på denna sida är tagen i sam’band med att plansch-bördan lyftes från mitt hjärta.

En anledning till att jag nämner allt detta är att Pilgrim Travel har fått i uppdrag att arrangera en jubileumsvallfärd 2021 till Lourdes för den svenska Tro & Ljus gemenskapen som också Johannes och hans familj tillhör. Tro & Ljus är som många vet en kristen gemenskap för både intellektuellt funktionsnedsatta och deras familjer och vänner. Du kan stötta detta initiativ genom att här i vår butik köpa en Athos-ikon som Johannes tillverkat i sin verkstad Trä & Ljus i Falköping.

Du kan också swisha en gåva till Föreningen Pilgrimsfondens nummer 1235048111, eller föra över den till deras plusgiro 897419-8.

Markera i så fall din gåva, som går i sin helhet till projektet, med “troochljus”.

Pilgrimsfonden hör ihop med Pilgrim Travel. Vi ger 100 kr från varje deltagaravgift till fonden som delar ut stipendier till behövande pilgrimer. Mer information om fonden och om Tro & Ljus-projektet hittar du här.

/Johannes Pulkkanen

Trycka Athos-ikoner från Trä & Ljus

Liten Kristusikon

Denna tryckta ikon från Trä & Ljus går tillbaka till Sankt Andreas skete på Berget Athos enligt berättelsen ovan.

Stor Kristusikon

Denna tryckta ikon från Trä & Ljus går tillbaka till Sankt Andreas skete på Berget Athos enligt berättelsen ovan.

Sankt Andreas-ikon

Denna tryckta ikon från Trä & Ljus går tillbaka till Sankt Andreas skete på Berget Athos enligt berättelsen ovan.

Mariaikon

Denna tryckta ikon från Trä & Ljus går tillbaka till Sankt Andreas skete på Berget Athos enligt berättelsen ovan.